คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน


ประชาสัมพันธ์ นศ.ปี 4 รหัส 57^^ ทราบถึงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม

วันที่เรื่องเวลาหมายเหตุ
3 เม.ย.61รายงานตัว นศ.หลังฝึกงาน ณ คณะวิทย์ (ส่งเอกสารฝึกงานและหนังสือส่งตัวกลับ)เวลา 9.00 -12.00 น.ชุด นศ.
4 เม.ย.61โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทำเวลา 8.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ชุด นศ.
9-10 เม.ย. 61การสัมมนาหลังฝึกฯ แต่ละหน่วยงาน8.30 น.ห้องประชุมชั้น 2ชุด นศ.