มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฎิบัติการสอนงานฝึกประสพการณืวิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ และสาขาสุขศึกษาชั้นปี่ที่ 5 คณะศึกษาสาสตร์ โดยมี ผศ.สมรรถชัย คันธมาทน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด