มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

การแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี มหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 7 มหาวิทยาลัยด้วยกัน