มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.สมรรถชัย คันธมาทน์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตยะลา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยะลา ถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น ประธานได้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ