มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายณัฐนพงศ์ พรหมอร่าม ผู้อํานวยการสํานักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาในการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ จ.ชัยนาท