มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา เข้าคาราวะนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และได้หารือด้านการประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดยะลา