สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

โครงการ ศธ.ปลูกป่า ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา