มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ฝึกการเป็นไกด์รันเนอร์หรือผู้ช่วยนักวิ่ง ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี #จะเป็นไกด์รันเนอร์ที่ดีก็ต้องผ่านการฝึกฝนนะครับ 😁✌️