มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

ภาคบ่ายนักศึกษาสาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เข้าอบรม เรื่อง อักษรเบลล์ โดยทีมวิทยากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 👨🏻‍🏫👩‍🏫 เรื่องน่ารู้ : อักษรเบรลล์ (อังกฤษ: Braille) เป็นอักษรสำหรับคนตาบอด ประดิษฐ์โดย หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) ครูตาบอดชาวฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นจุดนูนเล็กๆ ใน 1 ช่องประกอบด้วยจุด 6 ตำแหน่ง ซึ่งนำมาจัดสลับกันไปมาเป็นรหัสแทนอักษรตาดีหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โน้ตดนตรี ฯลฯ การเขียนใช้เครื่องมือเฉพาะเรียก สเลต (Slate) และดินสอ (Stylus) การพิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์เรียก เบรลเลอร์ (Brailler)ใช้กระดาษหนาขนาดกระดาษวาดรูป 😄