สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาโรงเรียนกับน้องผู้บกพร่องทางการเห็น #มากกว่าพลศึกษาทำได้ทุกอย่างคือ พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #เราจะร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมเพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้ 🥰✌️