มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเราอยากจะเป็น “ไกด์รันเนอร์” หรือผู้ช่วยนักวิ่ง #ไกด์รันเนอร์ มีความสำคัญต่อนักกรีฑาคนพิการเป็นอย่างมาก เพราะต้องอยู่ร่วมกันตั้งแต่ฝึกซ้อม คลุกคลีกัน ต้องหาจังหวะการวิ่งที่ลงตัวคู่กัน หากไม่ประสานงาน ช่วงแข่งไม่มีทางประสบความสำเร็จผู้ช่วยนักวิ่งต่างจากผู้ฝึกสอนอย่างไร? ผู้ฝึกสอนจะมีแค่คนเดียวที่ถ่ายทอดเทคนิค ส่วนไกด์รันเนอร์ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิ่งอยู่ด้วย จะทำตามที่โค้ชสั่งงาน และประกบนักกีฬาแต่ละคนไปเลย ในหนึ่งทีมจึงมีหลายคน #จะเป็นไกด์รันเนอร์ที่ดีก็ต้องผ่านการฝึกฝนนะครับ