มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

วันที่ 16 - 22 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา PARA-BADMINTON INTERNATIONAL 2019 BANGKOK INDOOR STADlUM HUMARK