มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

นักศึกษาสาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ฝึกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษผ่านการเล่นว่ายน้ำอย่างมีความสุข ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30-09.30 น. ภาคต้น/ปีการศึกษา 2562. #กิจกรรมนี้นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรง องค์ความรู้และการเรียนรู้ผ่านการสอนว่ายน้ำเด็กพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา2 จังหวัดยะลา