สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จัดการแข่งขัน IPE YALA OPEN เป็นการเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในการจัดการแข่งขันกีฬาและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษาและสาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ โดยกิจกรรมวันนี้มีนายนุชิต วารี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด