สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดพรุทุ่งคอกยอ