สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ จัดอบรม “การนวดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยกิจกรรมในวันนี้มี คุณยุวดี คุ้มแว่น ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ จากโรงพยาบาลกาบัง มาเป็นวิทยากรค่ะ