สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เผยแพร่การแสดงดิเกฮูลู ในโครงการเสริมสร้างความสามัคคี 4 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยวัฒนธรรมและกีฬา ณ โรงเรียน สตรียะลา