สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาล ที่ ๙ โดยมี อาจารย์ธัญญารัตน์ แสงสว่าง กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุุคลากร และนักศึกษา สพล.ยะลา ร่วม ถวายพระพร ในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม 2561