สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จังหวัดยะลา จัดงานพบปะยามเย็น พร้อมถแลงข่าวการจัดงาน "ของดีเมื่องยะลา" โดยมีอาจารย์ธัญญรัตน์ แสงสว่าง กรรมากรวิทยาเขตรักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และบุคลากรของ สพล.ยะลาเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมงาน