สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561