สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เดินทางมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและทำพิธีปิด โครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย "กีฬาจานร่อน" ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา