สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

การประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยาเขตยะลา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครี้งที่ 42 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2560