สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

กรมพลศึกษา จัดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย "กีฬาจานร่อน" ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึุกษา เป็นประธานในพิธีเปิด