สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผศ.นพดล อาษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และคณะอาจารย์ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (NBT)