สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผศ.นพดล อาษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อ โดยมี พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคยะลา