สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการสอน วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น4 ตึกวิทยบริการในหัวข้อเรื่อง ทักษะชีวิตของนักศึกษาฝึกสอน โดย ผอ.อับดุลเลาะ อิแอ