สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

การอบรมในหัวข้อเรื่อง "เส้นทางสู่นันทนาการ" โดย อ.บดินทร์ คล้ายมณี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารวิทยบริการ