สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

การบรรยายในหัวข้อ การสร้างแรงบรรดาลใจให้นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในรายวิชาการสัมนาทางการศึกษา โดย นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เบส จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารฌแลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา