สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ณ วัดคูหาภิมุข (วัดคูหาภิมุข) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561