สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา