สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ได้มีการจัดกิจกรมกิจกรรมวันสถาปนา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561