สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ร่วมรับโรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับคลังจังหวัดยะลา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพกิจกรรมพบปะยามเช้าของหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดยะลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561