สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการจัด โครงการ IPEYALA วิชาการ ครั้งที่3 ปีการศึกษา 2560 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์(ลานเขียว) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยมี อ.ธัญญารัตน์ แสงสว่าง กรรมการวิทเขตรักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้