สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

อ.ธัญญารัตน์ แสงสว่าง กรรมการวิทเขตรักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา มีผู่ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด