สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

นางสาวธัญญารัตน์ แสงสว่าง กรรมการวิทยาเขตรักษาราชการแทนรองอธิการประจำวิทยาเขตยะลา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ MOE CUP วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา