สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

นางสาวธัญญารัตน์ แสงสว่าง กรรมการวิทยาเขตรักษาราชการแทนรองอธิการประจำวิทยาเขตยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมลายูเดย์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก รวมทั้งนักกีฬาปัญจสีลัต ได้เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดงานมลายูเดย์ด้วย