สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา