สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา และอบจ.ยะลา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดยะลา ร่วมทำบุญวันพระ ณ วัดยูโปปาราม (ยุโป) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561