สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล สพล.ยะลา ที่สามรถคว้าได้ 3 แชมป์ ในปี พ.ศ.2560

1. ชนะเลิศฟุตบอล P.E.A Yala CUP

2. ชนะเลิศฟุตบอล Kolok F.A CUP

3. ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค4

ขอขอบคุณ สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา/นายบาฮารุดดีน ยูโซะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ปัตตานี ผู้ให้การสนับสนุน