สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

ผู้บริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ของจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560