สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2560 ณ โรงแรมรามา