สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่42 จังหวัดสุพรรณบุรี