สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจสีลัต สพล.เกมส์ ครั้งที่42