สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประกาศ กยศ


ข่าวการศึกษาภาพกิจกรรม

 • 1
 • 2
Prev Next
พิธีรับมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีรับมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีรับมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึก...

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร เข้ามอบถุงพระราชทาน ร่วมกับกอ.รมน.ภาค ๔ แก่ผู้ป่วยที่กูกกระแสไฟฟ้าดู...

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรม สถา...

กิจกรรมถวายพระพร

กิจกรรมถวายพระพร

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ ๒ เมษาย...

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร สพล.ยะลา ร่วมกิจกรรมวันจักรี

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร สพล.ยะลา ร่วมกิจกรรมวันจักรี

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร สพล.ยะลาร่วมกิจกรรมวันจักรีวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next
Prev Next Page:


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next