สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp


สมัครด้วยตนเอง : ณ ห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สมัครผ่านE-mail : แนบใบสมัคร พร้อมทั้งส่งหลักฐาน มาที่ liberal_arts_yala@hotmail.com ( ติดต่อผู้ประสานงาน 091-9805142 , 089-4652704 ,083-1942652 )