คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘